NAGRODZONE PRACE

Nagrodzone prace:

Prace wyróżnione:

oraz wyróżnienie specjalne:

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.