Rok 1996 jest dla Bydgoszczy rokiem jubileuszowym. Mija 650 lat od ustanowienia praw miejskich. Stało się to przyczynkiem do prezentacji dorobku kulturalnego miasta, przypomnienia sylwetek wielkich bydgoszczan.

Rok ten obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych.

Jednym z nich był ogłoszony przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy i Bydgoskie Towarzystwo Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych Ogólnopolski Konkurs Malarski adresowany do malarzy amatorów z kręgu "sztuki naiwnej". Nieprzypadkowo na patrona tegoż Konkursu wybrano Teofila Ociepkę. To w Bydgoszczy mistrz Teofil spędził ostatnie lata swego życia, tutaj odnalazł spokój rodzinnego domu, tutaj wreszcie w swej pracowni namalował wiele obrazów, które stały się ozdobą niejednej kolekcji.

Założeniem konkursu była szeroka prezentacja amatorskiej twórczości z kręgu malarstwa intuicyjnego - naiwnego - Art Brut, wychwycenie nowych, ciekawych zjawisk i osobowości twórczych w tym nurcie plastyki. Szczególnie zależało nam na pracach cechujących się szczerością i autentycznością wypowiedzi. Do konkursu dopuszczone zostały prace z dziedziny malarstwa o dowolnej technice i tematyce.

Niespodziewanie nawet dla nas samych nadesłało swoje prace 150 twórców z całej Polski.

Z 500 prac Jury zakwalifikowało na wystawę 187 prac 73 autorów. Nagrodzono i wyróżniono prace 24 autorów.

Cieszy nas obecność tak wielu spontanicznie malujących osób o wielkiej wrażliwości i dużych umiejętnościach warsztatowych.

Dziękujemy wszystkim autorom za ich udział w Konkursie, jak również instytucjom i placówkom, które pomagały w organizacji naszego przedsięwzięcia.