2W Bydgoszczy wspólnie z Bydgoskim Stowarzyszeniem Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych ogłaszali konkurs dla malarzy amatorów spod znaku "art naiv", nikt nie spodziwał się, że przyniesie on tak wspaniały plon - blisko 500 prac zgłoszeniowych przez 170 autorów z całej niemal Polski.

Wystawa pokonkursowa, która okazała się jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem kulturalnym potwierdziła intuicję organizatorów, że "sztuka zwana naiwną" nie jest zjawiskiem zamierającym. Ujawniła artystów, których sztuka jest pełną szczerości i autentyzmu opowieścią o życiu, nierzadko naznaczonym bólem i cierpieniem.

Zainteresowanie, z jakim spotkał się I Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki w środowisku malarzy-amatorów oraz powodzenie wystawy przekonało organizatorów o potrzebie kontynuacji tego przedsięwzięcia w latach następnych.

Efektem dwuletnich przygotowań jest obecna wystawa. Prezentuje ona 153 prace 76 autorów wybrane spośród ok. 700 obrazów nadesłanych na konkurs. Są wśród nich (także w grupie nagrodzonych) obrazy osób biorących po raz pierwszy udział w Konkursie. Cieszy to szczególnie, gdyż z jednej strony świadczy o rosnącym zainteresowaniu Konkursem, z drugiej zaś pokazuje, że nie brak także dziś ciekawych indywidualności twórczych. Zadaniem animatorów kultury, organizatorów przeglądów i konkursów jest tworzenie warunków do ujawniania takich samorodnych talentów.

Wyrażając nadzieję, że Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki taki cel realizuje, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji.