3Już po raz trzeci w unikalnych wnętrzach Wieży Ciśnień eksponowana będzie wystawa wieńcząca kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki. W tegorocznym Konkursie organizowanym jak zwykle wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Bydgoskie Towarzystwo Twórców Nieprofesjonalnych wzięło udział ponad 100 malarzy-amatorów z całej Polski. Są wśród nich stali uczestnicy tej imprezy, są także osoby, które po raz pierwszy zaprezentowały swoje prace.

Otwarta formuła Konkursu nie stawiająca ograniczeń co do techniki, tematu czy ilości dostarczonych obrazów spowodowała, że tak jak w latach ubiegłych, również w tym roku otrzymaliśmy bardzo dużo (ponad 500 sztuk) różnorodnych prac. Jury, przed którym stanęło trudne zadanie oceny nadesłanego materiału postanowiło zakwalifikować na wystawę 230 prac 83 autorów. Podkreślając wysoki poziom tegorocznego konkursu, Jury nagrodziło i wyróżniło 30 autorów, których obrazy w sposób szczególny odznaczyły się autentyzmem i walorami plastycznymi.

Obecna wystawa, będąca prezentacją najciekawszych zjawisk z jakimi mamy do czynienia dziś w tym szczególnym nurcie plastyki, zwanym umownie "sztuką naiwną", nie byłaby możliwa bez pomocy instytucji, za pośrednictwem których za pośrednictwem których zaproszenie do udziału w Konkursie dotarło do artystów-amatorów. Wyrażamy wdzięczność pracownikom muzeów, ośrodków kultury, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej za ich trud włożony w zebranie, wstępną selekcję i dostarczenie obrazów. Jury postanowiło w sposób szczególny uhonorować Płocki Ośrodek Kultury i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Wojewódzkim Szpitalu im. dr. Biziela w Bydgoszczy przyznając nagrody za wyjątkowo ciekawe zestawy prac i opiekę sprawowaną nad twórcami.