Organizator konkursu:

Jury:

  • Aleksander Jackowski (Instytut Sztuki PAN)
  • Zofia Bisiak (historyk sztuki CAK)
  • Dorota Ząbkowska (etnograf MKiS)
  • Bożena Januszewska

Impreza zrealizowana przy pomocy finansowej:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
  • Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A.
    - inspektorat w Bydgoszczy