Wstęp

Znowu świetne prace, kilka fascynujących osobowości, obrazy, które mają niepowtarzalny klimat. Zaskakujące, ponieważ twórcze. To nie świat obrazów przypominając ich inne wystawy, ale osobny. Każdy autor snuje swój wątek z siebie, swojej osobowości, ze swojego losu i z mocy talentu, który sprawia, że nawet ułomność i wiek nie przekreślają jego możliwości. Może nawet stają się siłą sprawczą, podpowiadając drogi poszukiwań, kształtując wyobraźnię.

Tytuł konkursu wskazuje na to, jakie prace stały się przedmiotem zainteresowania organizatorów. Jakie?: Hasło "Ociepka" podpowiada - poetyckie, tajemnicze, zaskakujące. A wiec takie, które nazywamy różnie i tylko po części trafnie. Francuzi mówią o malarzach czystego serca, o naiwności w sztuce powstałej poza kulturą, poza wzorami, które kształtują wyobraźnie. Termin art brut, sztuka surowa, nie wywiedziona ani z tradycji sztuki historycznej, muzealnej, ludowej znajduje swój odpowiednik w anglojęzycznym określeniu outsider art, sztuka "z autu" - spoza pola gry. W wystawach organizowanych w kraju nazywamy ją "inną" ale inność kojarzyć się może nie zawsze pozytywnie, więc może lepiej mówić o twórczości osobnej, niezależnej od wpływów.