wernisaz

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki i Bydgoszcz ponownie goszczą uznanych twórców od wielu lat związanych z Konkursem malarskim im. Teofila Ociepki, ale również z przyjemnością stwierdzamy obecność coraz to nowych osób i grup twórczych odnajdujących swoje miejsce w przestrzeni sztuki emocjonalnej, najprostszej, dyktowanej potrzebą komunikacji ze światem za pomocą najstarszego medium jakim jest malarstwo, rysunek, znak graficzny.
W tegorocznym Konkursie ocenie zostało poddanych ok. 450 prac, których autorami było 150 osób. Prowadzona polityka społeczna i kulturalna spowodowała otwarcie ,wcześniej zbyt przymkniętych wrót, dla osób niepełnosprawnych gotowych odpowiadać na ofertę kulturalną skierowaną przecież do wszystkich obywateli. Efektem tego jest udział wielu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, których entuzjazm i szczerość wypowiedzi jest bardzo często po prostu wzruszająca. W obliczu tego, podstawowym elementem niezmiennym podczas obrad komisji jest niebywała trudność weryfikacji i oceny prac, bo przecież oprócz dość umownych, intuicyjnych kryteriów malarskich są jeszcze inne - niezwykle istotne - te związane  z samym  autorem i jego specyfiką odbierania świata.
Twórcy biorący udział w konkursie nie pokończyli  Akademii, nie wszystko wiedzą o perspektywie, geometrii, barwie, świetle. Tworzą intuicyjnie. To artyści z potrzeby serca, ludzie o niezwykłej wyobraźni. Mają do przekazania własną, niepowtarzalną interpretację rzeczywistości, osąd wielkich i małych spraw, wrażenia z przeczytanych książek, obejrzanych filmów, słuchanej muzyki oraz swoje marzenia. Ich prace nie poddają się klasyfikacji i zaszeregowaniu. Wykonane w różnych technikach intrygują zawartym w nich przekazem i ciekawą formą. Niektóre malowane szeroko nakładaną plamą barwną, inne wykonane z niezwykłą precyzją, kolejne w formie znaku, bardzo proste i oszczędne w artystycznym zapisie.
Jury w składzie:przewodniczący - Aleksander Jackowski -antropolog kultury - Warszawa , Zofia Bisiak - historyk sztuki - Warszawa, Jadwiga Migdał - etnograf - Warszawa, Zbigniew Chlewiński - filozof, kustosz w Muzeum Mazowieckim - Płock, Jakub Lewandowski - artysta plastyk- Warszawa, Bożena Januszewska - artysta plastyk - Bydgoszcz postanowiło zaprezentować na wystawie ponad 210 prac ponad 90 twórców, spośród których nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano 25 artystom i dwóm opiekunom artystycznym.