Organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego
Im. Teofila Ociepki:

 • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy www.wok.bydgoszcz.com
 • Bydgoskie Towarzystwo Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych

Współorganizatorzy:

 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Centrum Animacji Kultury w Warszawie
 • Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu UM w Bydgoszczy
 • Wydział Kultury i Sportu UM w Bydgoszczy
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

Jury:

 • Aleksander Jackowski (Instytut Sztuki PAN) - przewodniczący
 • Zofia Bisiak (historyk sztuki CAK)
 • Dorota Ząbkowska (etnograf MKiS)
 • Adam Zieleziński (etnograf Muzeum Okręgowe w Radomiu)
 • Jerzy Puciata (artysta plastyk)
 • Agnieszka Sowińska (sekretarz)