Organizator:

  • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy

Współorganizatorzy:

  • Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z Siedzibą w Bydgoszczy

Jury:

  • Aleksander Jackowski (Instytut Sztuki PAN) - przewodniczący
  • Zofia Bisiak (historyk sztuki CAK)
  • Lubomira Tyczyńska
  • Bożena Januszewska