Organizatorzy:

  • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy
  • Bydgoskie Towarzystwo Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych

Współorganizatorzy:

  • Ministerstwo Kultury i Sztuki
  • Centrum Animacji Kultury w Warszawie
  • Wydział Kultury i Sportu UW w Bydgoszczy
  • Wydział Kultury i Sportu UM w Bydgoszczy

Jury:

  • Aleksander Jackowski (Instytut Sztuki PAN) - przewodniczący
  • Zofia Bisiak (historyk sztuki CAK)
  • Dorota Ząbkowska (etnograf MKiS)
  • Jerzy Puciata (artysta plastyk)