Giza Wojciech

ur. 1952 r. Urodził się w Nowej Soli, skończył Technikum Odlewnicze, studiował na AGH w…
Czytaj dalej

Głowala Tadeusz

ur. 1943 r. Do 16 roku życia mieszkał z rodziną w Otwocku, ukończył szkołę podstawową….
Czytaj dalej

Gmurczyk Jerzy

ur. 1965 r. Maluje w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Sochaczewie. Inspiruje…
Czytaj dalej

Grabisna Klaudiusz

ur. 1967 r. Uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Sochaczewie. Jego…
Czytaj dalej

Grabowski Marian

ur. 1927 r. Mieszka w Krakowie – Bronowicach, nazywany często „bronowickim Nikiforem”. Pracował jako portier…
Czytaj dalej

Henel Marian

(1926-1993) Urodził się w Przystani k/Częstochowy. Osierocony we wczesnym dzieciństwie zaznał wielu krzywd i upokorzeń….
Czytaj dalej