Zdanowski Jacek

ur. 1961 r. Urodził się w Lublinie. Ukończył szkołę specjalną. Jest uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej…
Czytaj dalej

Zegadło Adam

(1910- 1989) Urodził się w Krzyżce k. Suchedniowa. Całe życie pracował na roli. By sobie…
Czytaj dalej

Zelek Piotr

ur. 1928 r. Urodził się w Koszycach k/Tarnowa. W latach 60-tych osiedlił się w Bereście…
Czytaj dalej

Zelent Wiktor

(1919- 1980) Urodził się w Domaczowie k/Brześcia nad Bugiem, zmarł w Bydgoszczy. Wraz z rodzicami…
Czytaj dalej

Zygmunt Kędzierski

Rzeźbiarz z Drożdżenicy, przewodniczący STL północnej Polski 
Czytaj dalej

Żywolewski Stanisław

ur. 1942 r. Urodził się w Hajnówce. W szkole nie uczył się dobrze, pracował początkowo…
Czytaj dalej