Zelent Wiktor

(1919- 1980) Urodził się w Domaczowie k/Brześcia nad Bugiem, zmarł w Bydgoszczy. Wraz z rodzicami po Rewolucji Październikowej wyjechał na Kaukaz, gdzie ukończył gimnazjum. Od młodości interesował się sztuką. Przed II wojną dostał się w Moskwie do szkoły teatralnej. W czasie wojny walczył na froncie. Przeniesiono go do I Dywizji im. T. Kościuszki, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Dosłużył się stopnia majora. Po wojnie represjonowany, przesiedział w więzieniu do 1956 roku. Po rehabilitacji ukończył studia ekonomiczne. Zaczął malować. Szybko wypracował swój własny, indywidualny styl.