Sobota Józef

(1894- 1979) Urodził się we wsi Regut k. Otwocka. Ciężko pracował od dziecka, parał się…
Czytaj dalej

Sówka Erwin

ur. 1936 r. Urodził się w Katowicach. Od 18 roku życia do przejścia na emeryturę…
Czytaj dalej

Stańczyk Marta

ur. 1987 r. Jest autystką (dobrze funkcjonującą). Od wczesnego dzieciństwa wykazuje zdolności plastyczne i muzyczne….
Czytaj dalej

Stręk Julian

(1932-2000) Urodzony w Ostrowie k/Ropczyc, zmarł w Pustkowie Rudce. Uległ w młodości ciężkiemu wypadkowi gdy…
Czytaj dalej

Sułowski Władysław

(1922 – 1972) Urodził się w Konarach, w woj. krakowskim. Skończył szkołę rzemieślniczo – zawodową,…
Czytaj dalej

Surowiak Bronisław

ur. 1936 r. Urodził się w Gdyni. Skończył szkołę podstawową, potem praktykował w piekarni. Nie…
Czytaj dalej