Zegadło Adam

(1910- 1989) Urodził się w Krzyżce k. Suchedniowa. Całe życie pracował na roli. By sobie dorobić rzeźbił drewniane zabawki. Dopiero w wieku 50. lat, zainspirowany pracami plastycznymi młodszego syna, podjął próbę stworzenia własnych rzeźb (z drewna, malowanych farbami). Szybko wzbudziły one zainteresowanie kolekcjonerów, były kupowane przez Desę. Swymi rzeźbami ilustrował sytuacje biblijne i przysłowia, chętnie rzeźbił cykle, powracał do tematów np. diabły, święci, Żydzi. Starał się w swych pracach wyrażać prawdę o świecie, przemijaniu, śmierci.