Grabowski Marian

ur. 1927 r. Mieszka w Krakowie – Bronowicach, nazywany często „bronowickim Nikiforem”. Pracował jako portier na Politechnice Krakowskiej i AGH. Maluje od 1968 roku szopki krakowskie, dzbany, cerkwie, ko­ściółki i zamki. Świat realny i fantastyczny zlewa się w jego obrazach w jedną całość. Malowany obiekt na swój sposób stara się upiększyć poprzez stosowanie bogatej ornamentyki. Prace w kolekcjach pry­watnych, kilkakrotnie prezentowane na wystawach indywidualnych.