Grabisna Klaudiusz

ur. 1967 r. Uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Sochaczewie. Jego ulubioną tematyką są zwierzęta. Tworzy własne wizje i projekty stosując charakterystyczną „punktowaną” technikę malarską. Bierze udział w konkursach lokalnych a także w ogólnopolskim im. T. Ociepki w Bydgoszczy zdobywając wyróżnienia.