Głowala Tadeusz

ur. 1943 r. Do 16 roku życia mieszkał z rodziną w Otwocku, ukończył szkołę podstawową. Od 1966 roku prze­bywa w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie k/Płocka. Maluje od 1992 roku, najczęściej są to sakralne budowle. Barwne „witrażowe” prace komponowane z drobnych form geometrycznych wzbudziły podziw i uznanie krytyków sztuki.