Oblicza ART BRUT

21/10/2021 - 28/11/2021


TEOFIL OCIEPKA
RYSZARD KOSEK
ADAM NIDZGORSKI
WŁADYSŁAW RZĄB
WŁADYSŁAW WAŁĘGA
PAWEŁ WRÓBEL

Wielcy mistrzowie, których prace znajdą się na wystawie towarzyszącej XIII Ogólnopolskiemu Konkursowi Malarskiemu im. Teofila Ociepki. To twórcy związani z konkursem i Ci którzy byli dla niego inspiracją. Pierwsza odsłona cyklu „Oblicza Art Brut” prezentującego niezwykłe bogactwo formalne i różnorodność postaw artystycznych w tym wcale nie niszowym nurcie sztuki zawierać będzie fragment twórczości samego patrona Teofila Ociepki. Był znanym artystą, którego nieokiełznana wyobraźnia i determinacja sprawiły, że w przestrzeni publicznej wreszcie zaistniała sztuka spoza oficjalnego obiegu. Dodatkowym atutem ekspozycji jest fakt, że prace pochodzą z kolekcji prywatnych i są rzadko prezentowane publicznie.

Relacja fotograficzna z wernisażu:

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.