Ociepka Teofil

(1891-1978) Urodził się w Katowicach – janowie, zmarł w Bydgoszczy. Pracował jako maszynista w kopalni „Wie­czorek”. Interesował się okultyzmem, teozofią, alchemią. Zaczął malować w 1927 roku. W roku 1930 próbował zainteresować swą twórczością Muzeum Śląskie. Bez rezultatu. Zrażony zaprzestał twórczości na 17 lat. W 1947 roku Ociepka znowu rozpoczął swą przygodę za sztuką. Tym razem zdobył powodzenie i uznanie. Poznał Tuwima, Gałczyńskiego i innych luminarzy kultury tamtego okresu. Malował najchętniej obrazy o tematyce fantastycznej, życie na innych planetach, dżungle, kolorowe paprocie, ptaki, stwory. Nie stronił również od folkloru górniczego. Drugi, po Nikiforze, najbardziej znany polski malarz naiwny.
Lista wystaw z udziałem Artysty