Zbigniew Wypijewski – Wesołe jest życie – film

17.06.2019

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego XII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki udało nam się zrealizować dwa filmy o polskich twórcach z kręgu art brut. Jedną z tych osób jest Zbigniew Wypijewski z Bydgoszczy. Artysta jest również laureatem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki.