Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki

17/08/2015 - 20/08/2015
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI IM. TEOFILA OCIEPKI
 
Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 
CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU
Szeroka prezentacja amatorskiej twórczości z kręgu malarstwa intuicyjnego, naiwnego
– ART BRUT, prac cechujących się szczerością i autentycznością wypowiedzi. Wychwycenie nowych, ciekawych zjawisk i osobowości twórczych w tym nurcie plastyki.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą brać udział wyłącznie twórcy nieprofesjonalni. Do konkursu dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich o dowolnej tematyce, w ilości maksymalnie pięć prac.
Prace winny być przygotowane do ekspozycji, oprawione oraz opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość.
Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora.
Za uszkodzenia powstałe podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
TERMINY
Prace należy składać do końca listopada 2014 roku na adres:
GALERIA SZTUKI LUDOWEJ I NIEPROFESJONALNEJ
KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY
PLAC KOŚCIELECKICH 6 ,
85-033 BYDGOSZCZ
Na początku grudnia powołane przez organizatorów Jury pod honorowym patronatem prof. Aleksandra Jackowskiego dokona oceny prac i ich wyboru na wystawę pokonkursową, przyzna nagrody i wyróżnienia.
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród i podsumowaniem konkursu odbędzie się w sobotę 17 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 (wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni listownie).
Wystawę będzie można oglądać w Spichrzach przy ulicy Grodzkiej 7-11, budynkach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w dniach od 17 stycznia do 15 lutego 2015 roku.
Obrazy należy odebrać w ciągu 2 tygodni od zakończenia wystawy. Prace nie odebrane
w tym terminie zostaną odesłane na koszt uczestnika konkursu.
UWAGI
Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog wystawy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac bez dodatkowego honorarium.
Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu.
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:
Katarzyna Wolska, Agnieszka Sowińska, Karolina Triebwasser-Drzycimska;
Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
tel. 52 585 15 06,
e-mail: galeria@kpck.pl