PASMA – twórczość Henryka Żarskiego – film

4.01.2017

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego XI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki udało nam się zrealizować dwa filmy o polskich twórcach z kręgu art brut. Jedną z tych osób jest Henryk Żarski, która mieszka i tworzy w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Artysta jest również laureatem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki.

Zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk