Zak Tadeusz

(1925-1998) Urodził się w Gruchawie koło Kielc. Pracował jako ślusarz w „Chemarze” i uprawiał niewielkie pole. Początkowo zajmował się tylko rzeźbą. Wysyłał swe prace na wiele konkursów i targi sztuki ludowej. Często otrzymywał nagrody, co zachęciło go do dalszej działalności artystycznej. Później zaczął malo­wać. Malowanie jest dla niego bardzo istotne, wkłada w nie wiele wysiłku. Jego prace przedstawiają obrzędy i sceny biblijne.