Zagajewski Stanisław

ur. 1927 r. Urodził się w Warszawie. Porzucony w 1929 roku pod kościołem św. Barbary w Warszawie przebywał w zakładach, prowadzonych przez siostry zakonne w Ciechocinku i Grabiu pod Toruniem. Od dzieciństwa rzeźbił w glinie. Po wojnie poszedł do szkoły budowlanej w Warszawie, ale jej nie skończył. Pracował przy odbudowie Warszawy jako sztukator, potem jako rzemieślnik m.in. w wytwórni kafli, zakładzie ceramicznym. Dzięki prezesowi Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Sztuka Kujawska” – Andrzejowi Karnkowskiemu, trafił do Włocławka, gdzie zamieszkał i tworzy.