Wójciak Karol „Heródek”

(1892-1971) Urodził się w Lipnicy Wielkiej k. Babiej Góry. Całe życie pracował na wsi, jako pastuch, mieszkał u gospodarzy, w stajniach, drewutniach. Rzeźbił od dziecka – głównie proste figurki świętych i anioły. Malował je farbami. Niepełnosprawny fizycznie i umysłowo był bardzo wrażliwy, głęboko wierzył, naiwnie interpretował Biblię, pragnął akceptacji, chętnie pomagał ludziom. Często grał na własnoręcznie zrobionych skrzypcach. Został dostrzeżony w 1959 r., pierwszy raz pokazano jego rzeźby w 1969 roku. Jego osoba i twórczość stały się przedmiotem badań krytyków sztuki i psychologów oraz folklorystów – muzykologów, jest jednym z bardziej znanych i cenionych twórców sztuki nieprofesjonalnej.