Wnęk Maria

(1922-2005) Urodziła się w Olszynce koło Starego Sącza. Skończyła cztery klasy szkoły powszechnej, sprawnie czytała i pisała. Malarstwo stało się jej pasją, opowieścią o jej przeżyciach wewnętrznych, formą wypowiedzi, traktowała je wręcz jak misję. Maria Wnęk nękana chorobą psychiczną, była wielokrotnie pacjentką szpitali psychiatrycznych, otaczał ją opieką dr Andrzej Kowal – dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. W wieku 40. lat Wnęk zaczęła uczęszczać na zajęcia do nowosądeckiego Domu Kultury Kolejarza. Tam zajęła się nią Ewa Harsdorf, która przez całe lata otaczała ją opieką, nazywała „Nikiforką”. Tworzyła wybitne, oryginalne dzieła sztuki, na których wyrażała ogromne bogactwo treści, swoje dzieła opatrywała szczegółowymi opisami, które umieszczała po drugiej stronie obrazów. Jej ekspresja potęgowała się wraz z nawrotami choroby. Jej twórczość wpisuje się w nurt Art Brut, jest ceniona w Polsce i zagranicą.