Wiśnios Marianna

(ok. 1910 – 1996) Urodziła się w Ratajach koło Kielc. Do szkoły chodziła tylko dwa lata, ponieważ w domu panowała ogromna bieda. Rysowała od dziecka na deskach, kamieniach, ponieważ nie miała kredek i farb malo­wała szmatką okręconą na palcu, farby zastępowały jej np. rozmoczona glina, lakmus, wapno, czy barwniki do tkanin. Nauczycielka plastyki, która zobaczyła jej prace zaproponowała wysłanie jej obra­zów na konkurs plastyczny w Iłży. Od tego momentu zaczęto się nią interesować, kupować jej obrazy. Tworzyła swoje dzieła z wyobraźni, głównie o tematyce religijnej (głównie sceny Ukrzyżowania), często na jej obrazach pojawiały się sceny przedstawiające legendy, baśnie, stare pieśni, związane z Regionem Świętokrzyskim.