Więcek Ludwik

(191 I – 1995) Urodził się w Łużnej, w okolicach Nowego Sącza. Niedorozwinięty umysłowo, cale życie przepracował u gospodarzy na wsi. Zaczął malować w młodości. Tworzył barwne obrazy, wzorując się na reprodukcjach, obrazach zobaczonych w kościele, a także na dziełach mistrzów, które podziwiał w zakupionym mu przez gospodarza albumie. Nie kopiował wiernie – naśladował tylko kompozycję, układ postaci, ale całość obrazu ubarwiał szczegółami znanymi z własnego otoczenia. Malował też własne pejzaże, sceny ze świętymi.