Świetlik Marek

ur. 1965 r. Pochodzi z Kołobrzegu. Uczył się w Szkole Specjalnej w Kołobrzegu, następnie pracował jako ogrod­nik w Zieleni Miejskiej. W 1990 r. otrzymał rentę inwalidzką. Maluje od 1993 r. Jego pierwszą inspi­racją stała się fotografia obrazu „Ukrzyżowanie” z kołobrzeskiej bazyliki. Od 1993 r. maluje cykle pt. „Ukrzyżowanie” i obrazy o tematyce biblijnej. Marek Świetlik prezentuje niepowtarzalny talent naiwno-intuicyjny. Brał udział w wielu wystawach.
Lista wystaw z udziałem Artysty