Śledź Roman

ur. 1948 r. Urodził się w Malinówce (byłe woj. chełmskie). Skończył szkołę podstawową, po czym podjął pracę na roli. Zaczął rzeźbić w wieku 20 lat, głównie sceny religijne w drewnie. Robił to dla własnej przyjemno­ści. Próbował zainteresować swymi pracami Cepelię i starał się wstąpić do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ale przez kilka zarzucano mu „brak ludowości i indywidualności”. Dopiero w roku 1978 warszawska Cepelia zrobiła mu indywidualną wystawę. Jego rzeźby zaczęły cieszyć się dużą popular­nością w Polsce i za granicą.