Serwik Józef

(1906- 1987) Urodził się w Inowłodzu k/Tomaszowa Mazowieckiego, zmarł w Lubaniu Śląskim. Był synem robotnika leśnego, ukończył 5 klas szkoły podstawowej. Pracował fizycznie. Zaczął rzeźbić w młodości. Najczę­ściej podejmował tematy religijne.