Miklasiewicz Jarosław

ur. 1948 r. Urodził się w rodzinie inteligenckiej w Poznaniu, gdzie mieszka do dziś. Chciał zostać archeologiem, ale ukończył technikum budowlane. Zaczął malować w 1972. Wkrótce dopracował się własnego, niepowtarzalnego stylu, mającego coś z klimatów malarstwa holenderskiego Bruegela Starszego. Od 1987 roku poświęcił się całkowicie sztuce. Żyje z niej. Odnosi znaczące sukcesy w Europie.