Matuszewska Regina

ur. 1929 r. Urodziła się we wsi Łączki na Kurpiowszczyźnie. Od 1958 r. zamieszkuje we wsi Paczkowo na Kociewiu koło Stargardu Gdańskiego. Do 1970 r. nie miała czasu na zajmowanie się twórczością (praca w gospodarstwie, wychowywanie sześciorga dzieci). Dopiero od 1970 roku zajęła się tkactwem, wyci­nanką, rzeźbą, malarstwem. Od kilku lat bierze udział w konkursach literackich / w 2004 ukazał się pierwszy tomik poezji zilustrowany przez autorkę. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za twórczość plastyczną i literacką.