Makar Walenty

ur. 1948 r. Urodził się w Białymstoku. Ukończył Szkołę Oficerską Artylerii w Toruniu i Wydział Prawa i Admini­stracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po zakończeniu kariery wojskowej w randze podpułkownika, prowadzi praktykę adwokacką w Warszawie. Interesuje się filozofią i mistycyzmem. Maluje obrazy olejne (często ikony), ale tworzy także gwasze i pastele. Inspiruje się impresjonizmem.