Makar Walenty

Urodził się w 1948 r. w Białymstoku. Od 1950 r. Zamieszkał w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema oraz Wydziału Prawa Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też obronił doktorat pod kierownictwem naukowym prof. Wiesława Langa z teorii prawa. Po odejściu z zawodowej służby wojskowej wykładał filozofię i prawoznawstwo oraz zajął się amatorsko  malowaniem obrazów. Od blisko dwudziestu lat poświęca temu każdą wolną chwilę inspiracji szukając w malarstwie impresjonistycznym i ikonograficznym (prawosławie) jednak temat jest dla niego tylko pretekstem do zabawy z materią malarską, w jego przypadku niezwykle gęstą i żywiołową. 
Jego obrazy są wyróżniane i nagradzane na konkursach ogólnopolskich. W 2013 roku po raz czwarty z rzędu został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy.
Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i w Austrii.