Luciński Władysław

ur. 1933 r. Urodził się w Kętach w rodzinie robotniczej. Obaj dziadkowie byli ludowymi artystami, jeden grajkiem i śpiewakiem, drugi rzeźbiarzem. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Bielsku – Białej. Zdolności recyta­torskie zbliżyły go do teatru amatorskiego, gdzie był aktorem i scenografem. Pracował jako nauczyciel, jednocześnie podnosił swe umiejętności malarskie. Zdobył dyplom pedagoga na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Wystawia od lat 60-tych.