Liber Anna

ur. 1919 r. Urodzona w Podegrodziu koło Nowego Sącza, mieszka w Porzeczu. Pochodzi z ubogiej wielodzietnej rodziny. Maluje od 15 lat, gdyż wcześniej większość jej czasu pochłaniały zajęcia gospodarcze. Porusza się o kulach. Od 2002 roku należy do TPSP w Nowym Sączu. Często prace jej inspirowane są aktualnymi, ważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi i religijnymi.