Lehmann Małgorzata

ur. 1976 r. Urodziła się w Bydgoszczy. Od 2000 roku rozwija swoje zainteresowania artystyczne w pracowni plastycznej WTZ na Stawowej. Należy do grupy artystycznej „Refleksjoniści”. jej obrazy wciągają widza w doskonały świat wyobraźni i wrażliwości. Początkowo malowała martwe natury i pejzaże, jesienią 2003 r. rozpoczęła pracę pastelami – martwe natury. Każda kolejna okazywała się śmielsza, coraz większa.
Lista wystaw z udziałem Artysty