Lamęcki Jan

(1895 – 1971) Urodził się w rodzinie fornalskiej w Radoszewicy nad Pilicą. Dwukrotnie w latach międzywojennych wędrował za chlebem do Niemiec. Potem był gajowym. W 1939 roku wraz z rodziną osiadł na własnym gospodarstwie w Dąbrowie Zielonej koło Radomska. Nauczył się czytać i pisać, zaczął prowadzić pamiętnik, gdzie opisywał wydarzenia z własnego życia i życia wsi. Prowadził go aż do śmierci. Dopiero po wojnie zaczął rzeźbić dla Pana Boga, kościoła i sąsiadów. Od 1960 roku brał udział w wystawach i konkursach.