Krawczuk Eugeniusz

(1958-1992) Urodził się i zmarł w Gliwicach. Jego ojciec Bronisław był jednym z najwybitniejszych malarzy nieprofesjonalnych. Malował od 12 roku życia. Szybko wypracował indywidualny styl, dorównując ojcu poziomem swej twórczości. Z zawodu był złotnikiem.