Krawczuk Bronisław

(1935 – 1995) Urodził się w Panasówce na Podolu. Rodzice mieli gospodarstwo rolne. Już w wieku 9 lat ozdabiał kolorowymi farbami szyby domu, po tym jak zachwyciły go witraże pobliskiego kościoła. Po wojnie malował plakaty i plansze propagandowe na potrzeby miejscowego kołchozu. W 1957 r. ożenił się i repatriował do Polski. Osiedlił się w Gliwicach, gdzie pracował jako palacz w kotłowni. Tworzył obrazy na których przedstawiał rodzinne zielone Podole, pejzaż śląski, potem wydarzenia z czasów Solidarności i stanu wojennego. Wiele wystawiał w kraju i za granicą.