Korsak Maria

(1908-2002) Urodziła się na Rusi Czarnej k/Nowogródka. Była tkaczką kilimów. W 1958 roku repartiowała się do Warszawy. Decyzję, że zostanie malarką podjęła po obejrzeniu obrazów w Galerii Trietiakowskiej. Zapisała się na zajęcia w Ognisku Plastycznym przy Elektoralnej, doskonaląc swój styl wypowiedzi w duchu naiwnego realizmu. Jej ulubionymi tematami były parki i architektura Warszawy oraz widoki i sceny zapamiętane z czasów młodości. Obrazy jej zyskały wielkie uznanie, zaliczona została do najlepszych malarzy naiwnych, miała wystawy w prestiżowych galeriach i muzeach w kraju i za granicą. Prace jej znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych.