Kawecki Jan

ur. 1941 r. Urodził się w Gromniku k/Tarnowa. Wychowywał się w rodzinie zastępczej; wrażliwy, boleśnie odczu­wał sytuację dziecka niechcianego. Podejmował różne prace często zmieniając miejsce zamieszkania. Najdłużej mieszkał w Smogorzewie k/Namysłowa. Malować zaczął w 1973 roku, później zaczął również rzeźbić. Obrazy jego przeważnie przedstawiają architekturę: zabytkowe kościoły, zamki, ratusze, z fantastycznymi detalami i bogatą dekoracją. Ważną rolę w jego twórczości odgrywają akty kobiece. Prace w zbiorach muzealnych, często prezentowane na wystawach. Obecnie artysta przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Opolu.