Karulak Stanisław

(1890-1972), Urodził się we wsi Krasne k/Chełma Lubelskiego. Ukończył kilka klas szkoły podstawowej, wyuczył się zawodu kamieniarza, miał własny warsztat, który prowadził do wojny. Później przeniósł się do Hrubie­szowa, gdzie pracował jako robotnik drogowy i kolejowy. Interesowała go bardzo historia Polski, a zwłaszcza wydarzenia – bitwy, walki, w których Polacy odnosili zwycięstwa: bitwa pod Wiedniem, pod Stoczkiem, obrona Częstochowy itp. Wiele obrazów i rzeźb, które zaczął tworzyć po przejściu na emeryturę, poświęcił tym właśnie wydarzeniom, jak również opisywanym przez H. Sienkiewicza w Trylogii. Po raz pierwszy twórczość jego prezentowana była na wystawie „Inni” w warszawskiej Zachęcie w 1965 roku. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych.