Janeczek Zdzisław

(1937-2005) Z zawodu kierowca-mechanik. Od 1971 roku przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu-Zawadzie. Tutaj, w ramach terapii zajęciowej zaczął malować. Chętnie podejmował różnorodne wyzwania plastyczne. Jego obrazy (przeważnie portrety) są zapisem wewnętrznych stanów poprzez specyficzną formę i kolor. Wszystkim pracom nadawał tytuły i komentarze spójne z aktualnym samopoczuciem. Prace w kolekcjach prywatnych.