Hołda Stanisław

(1926-1987) Urodził się w Zborowicach k. Tarnowa. Głuchoniemy, analfabeta, zajmował się pasaniem krów w go­spodarstwie swoich opiekunów na przedmieściach Nowego Sącza. Rzeźbić zaczął w końcu lat 60-tych szybko zyskując uznanie muzeów i kolekcjonerów. Surowe, o dużym ładunku ekspresji rzeźby budo­wał z topornych brył a na głowy nakładał włosy z pakuł konopnych. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych, często prezentowane na wystawach w kraju i za granicą.