Gieniusz Krzysztof

ur. 1963 r. Dzieciństwo spędził na wsi, w rodzinie wielodzietnej. Nigdy nie chodził do szkoły ani się nie uczył. Od 1997 roku ma kontakt z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Sokółce, tutaj ujawnił się jego talent malarski. Bierze udział w plenerach i konkursach sztuki nieprofesjonalnej.