Gaweł Katarzyna

(1896-1982) Mieszkała w Zielonkach k/Krakowa przez całe swoje życie. Bardzo silnie przywiązana była do tradycji ludowych regionu podkrakowskiego. Od młodych lat lubiła malować na ścianach swojej izby kwiaty, ptaki, M. Boską, Pana Jezusa, anioły, wesela krakowskie. Odkryta przypadkowo w 1973 r. przez prof. Mieczysława Górowskiego.z ASP w Krakowie. Od tego czasu malowała na dostarczanych jej podkładach to co przeżyła i zapamiętała z młodości: wesela, kolędników, procesje, pary krakowiaków a także wizerunki świętych. Był to najszczęśliwszy okres w jej życiu. W 1977 roku miała dużą indywidualną wystawę w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wiele jej obrazów znajduje się w kolekcjach muzealnych i prywatnych, często prezentowanych na wystawach sztuki naiwnej.