Citak Józef

(1921-2001) Urodził się w Barcicach k/Starego Sącza, mieszkał w Krynicy. Początkowo rzeźbę i malarstwo traktował jako hobby, źródło dodatkowego zarobku. Po przejściu na rentę poświęcił się im całkowicie. Fascynował się postacią Nikifora, którego bardzo często rzeźbił. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych. Nikifor, 1973, drewno polichromowane, wys. 29 cm., Kolekcja L. i B. Nawrockich